2015-09-09

Cornel George Comșa: ”Nu discutăm despre o criză a imigranților, ci despre o criză umanitară”

Domnul deputat Cornel George Comșa a participat marți, 08 septembrie, la ședința 

comună privind migrația, a Comisiilor pentru afaceri europene, Politică externă, Apărare și 

Ordine Publică din Camera Deputaților și Senat și Comisiei speciale comune pentru aderarea 

României la spațiul Schengen .

 

În problema migrațiilor iregulare, domnul deputat Cornel George Comșa, membru al 

comisiei parlamentare pentru politică externă din Camera Deputaților,  propune  măsuri 

politice pentru gestionarea mai eficientă a imigranților, în spiritul valorilor europene, a 

principiului securității colective și a păcii pe continentul european. Setul de propuneri sunt 

următoarele: 

 

În condițiile în care numărul refugiaților și migranților iregulari este într-o continuă 

creștere, luând în considerare posibilitatea instituirii unor cote de azilanți pentru fiecare stat 

de către Comisia Europeană, este important ca autoritățile competente din România să 

pregătească măsurile și politicile necesare administrării, integrării și sprijinirii refugiaților și 

migranților iregulari acceptați pe teritoriul național.

 

Luând în considerare faptul că centrele regionale de cazare și proceduri au capacități 

limitate, iar unele dintre ele fiind deja suprasolicitate, consider că ar trebui luate în 

considerare posibilitatea ca persoanele azilante să fie dispersate în marile orașe și cazate în 

spații și locuințe sociale aflate la dispoziția autorităților locale, județene sau centrale, 

urmărind asigurarea unității familiilor și rudelor colaterale. 

 

În conformitate cu normele legale în vigoare, persoanele care primesc statut de 

azilanți trebuie să beneficieze de servicii publice de sănătate și protecție socială, urmând ca 

statul să acopere din fondurile proprii necesitățile survenite.

 

Împreună cu reprezentanții UNHCR, autoritățile poliției de frontieră, ale MAE și 

autoritățile locale, în special din județele de frontieră, trebuie să asigure existența condițiilor 

optime pentru primirea unui număr potențial mare de migranți iregulari, care să fie repartizați 

proporțional în unitățile administrativ-teritoriale, în centre de cazare speciale.

Prin intermediul universităților și a liceelor, persoanele care primesc statut de refugiat 

ar trebui să primească cursuri intensive și gratuite de limbă română și cultură românească 

care să le ofere posibilitatea integrării, chiar și temporară, în societatea și economia 

românească.

 

Asigurarea, în conformitate cu legislația în vigoare și a normelor internaționale, a 

sprijinului financiar adecvat și necesar întreținerii persoanelor, pentru o perioadă limitată de 

timp. Autoritățile competente ar trebui să urmărească integrarea lor temporară în piața muncii 

sau asigurarea activității în folosul comunității.

 

Prin colaborarea cu celelalte state membre ale UE și cu organizațiile internaționale, 

autoritățile române ar trebui să participe la identificarea și evitarea traficului de persoane, 

generat de diverși indivizi de legătură din statele UE și/sau statele terțe.

 

În spiritul valorilor europene și al responsabilității comunitare comune, România 

trebuie să condamne, pe cale diplomatică și prin instituțiile abilitate,  orice formă de 

represiune asupra refugiaților și imigranților iregulari, susținutăsau organizată de statele 

membre ale Uniunii Europene. România are datoria istorică să ducă o politică de unitate a 

acțiunilor statelor europene, în spiritul valorilor umane, ale democrației și statului de drept. 

 

În final, autoritățile românești cu atribuții în domeniul securității naționale, în 

colaborare cu partenerii europeni, trebuie să urmărească identificarea, analizarea și 

neutralizarea potențialelor amenințări de infiltrare a unor celule teroriste pe teritoriul național, 

utilizând metode specifice și respectând drepturile fundamentale ale omului, precum și 

legislația națională în domeniu.

 

”Conflictele civile interne și internaționale dintre statele în curs de dezvoltare, 

tensiunile sociale, efectele negative ale globalizării, creșterea interdependenței economice și 

schimbările climatice conduc la schimbări sociale, probleme economice și valuri 

migraționiste dinspre regiunile sărace către cele dezvoltate. Aceste probleme intercalate, dar 

în special conflictele civile, produc un „export” de oameni către regiunile dezvoltate ale 

lumii, aspect semnalat de unii politologi încă de la începutul anilor 1990. De fapt, Europa nu 

se confruntă cu o criză a refugiaților, ci cu o criză de gestionare a unei probleme umanitare. 

 

Din punctul meu de vedere, ședința de astăzi privind migrația ne-a demonstrat că 

Guvernul și Parlamentul României nu sunt încă pregătite cu măsuri concrete în ceea ce 

privește integrarea acelor imigranți, odată cu venirea lor pe teritoriul statului român. 

Ministerul de Interne ar fi trebuit să prezinte date concrete privind distribuția imigranților 

reveniți României,  eventualele viduri legislative privind politica de azil sau de ședere pe 

teritoriul României și măsurile legislative pe care Parlamentul ar trebui să le ia, numărul și 

specificitatea personalului M.A.I responsabil de gestionarea imigranților, măsuri preventive 

de siguranță și ordine publică și politica de colaborare cu serviciile de informații privind 

vulnerabilitățile și riscurile de securitate.

 

Nu în ultimul rând, consider că nu este suficientă doar integrarea imigranților în 

statele Uniunii Europene, ci și o politică debdezvoltare și creștere a nivelului de trai din 

statele în curs de dezvoltare din care aceștia provin. Singura metodă prin care Uniunea 

Europeană poate opri valurile iregulate de imigranți este sprijinirea reconstrucției statelor 

afectate de război civil și insurgență, asta implicând democratizarea, investiția în politici 

educaționale și de sănătate sustenabile și asigurarea stabilității politice și a păcii. ” a declarat

domnul deputat Cornel George Comșa.